Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και άλλες κρατικές παρεμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/2020/OP/0030
Μελέτη σχετικά με τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και άλλες κρατικές παρεμβάσεις στην ΕΕ
Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της ενέργειας και, πιο συγκεκριμένα, των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων κάθε χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα (ΕΕ) 2018/1999. Αυτή η έκθεση πρέπει να εγκριθεί έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.Δεδομένου ότι η προετοιμασία αυτής της έκθεσης απαιτεί εντατική συλλογή δεδομένων, επικύρωση και αναλυτικές δεξιότητες, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η ΓΔ ENER πρέπει να συμπεριλάβει/βασιστεί στους τοπικούς παρόχους δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.Πέρα από την ενημέρωση των δεδομένων, ο ανάδοχος πρέπει επίσης να παράσχει μια εκτίμηση σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εξέλιξη των επιδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα (των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και των επιδοτήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) το 2020. Επιπλέον, απαιτείται να συμπεριληφθεί στην απογραφή μία σύντομη περιγραφή των νομικών ορισμών των επιδοτήσεων και των πιο πρόσφατων μέτρων και σχεδίων σταδιακής κατάργησής τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79300000
79314000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2020 00:00
08/02/2021 16:00
09/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 251-627004
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2020 00:00