Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βελτίωση του προσανατολισμού και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαχειριστών γης,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0043
Βελτίωση του προσανατολισμού και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαχειριστών γης, φορέων προστασίας της φύσης και τοπικών...
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η εφαρμογή φιλικών προς τη φύση γεωργικών πρακτικών είναι πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, η συμμετοχή των γεωργών για τη διασφάλιση της προστασίας της φύσης και των υδάτων μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί. Η παρούσα σύμβαση θα συμβάλει στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τους γεωργούς μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας της ΕΕ για την προστασία της γης μεταξύ των φορέων προστασίας της φύσης, των γεωργών και των τοπικών κοινοτήτων και αρχών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
439881.00 EUR
439881.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/12/2020 00:00
22/02/2021 16:00
24/02/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 250-622850
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2020 00:00