Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0054.
Αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναθεώρηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων αυτορρύθμισης σε τομείς τους οποίους συντονίζει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Στοχεύει επίσης στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των προσεγγίσεων και την αποδοχή τους από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Η μελέτη θα αναφέρεται στις αρχές της καλύτερης αυτορρύθμισης και συρρύθμισης ως σημείο αναφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/05/2015 16:00
19/05/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 064-111772 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/04/2015 00:00