Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έκδοση του περιοδικού «EFSA Journal» και συναφείς υπηρεσίες: Παροχή μιας ολοκληρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/COM/2020/01
Έκδοση του περιοδικού «EFSA Journal» και συναφείς υπηρεσίες: Παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας εκδόσεων για τις επιστημονικές...
Στόχος της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο η οποία θα υλοποιηθεί μέσω ειδικών συμβάσεων ή δελτίων παραγγελίας.Η EFSA απαιτεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία έκδοσης για το περιοδικό «EFSA Journal» η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση ενός επιγραμμικού περιοδικού με πλήρη ανοικτή πρόσβαση (περιλαμβανομένου του αρχείου προηγούμενων εκδόσεων). Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενσωματώνουν την προγραμματισμένη και τακτική τεχνολογική ανάπτυξη της πλατφόρμας του περιοδικού του αναδόχου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4800000.00 EUR
4800000.00 EUR
79970000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2020 00:00
08/02/2021 14:30
09/02/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 249-619197
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/12/2020 00:00