Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ιατρού και οδοντιάτρου για το Γραφείο Εκκαθάριση...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO-OP-2020-0007
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ιατρού και οδοντιάτρου για το Γραφείο Εκκαθάρισης του Κοινού Συστήματος Υγειονομικής...
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ιατρού και οδοντιάτρου για το Γραφείο Εκκαθάρισης του Κοινού Συστήματος Υγειονομικής Ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JSIS) στο ΛουξεμβούργοΠαρτίδα 1: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ιατρού στο ΛουξεμβούργοΠαρτίδα 2: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα οδοντιάτρου στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
85100000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/01/2021 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ιατρού στο Λουξεμβούργο
Ζητείται η γνώμη των ιατρών συμβούλων όσον αφορά τις αιτήσεις για προηγούμενη έγκριση σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς και ύστερα από αίτηση των γραφείων εκκαθάρισης για συγκεκριμένα ζητήματα.Η γνωμοδότηση του ιατρού συμβούλου είναι ιατρική γνωμάτευση που εκδίδεται βάσει των ιατρικών δεδομένων που αφορούν τον ασφαλισμένο τα οποία είναι στην κατοχή του, πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, τα αποτελέσματα της ιατρικής και επιστημονικής έρευνας και, εφόσον απαιτείται, μετά από διαβούλευση με το ιατρικό συμβούλιο.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα οδοντιάτρου στο Λουξεμβούργο
Οι οδοντίατροι παρέχουν γνωματεύσεις αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά υπό το πρίσμα των κανονισμών, π.χ.:• απαιτείται η γνώμη του οδοντιάτρου συμβούλου για οδοντιατρικές εκτιμήσεις πριν από ορισμένες θεραπείες: οδοντικές προθέσεις, οδοντικά εμφυτεύματα, ορθοδοντική θεραπεία, περιοδοντική θεραπεία και θεραπεία οδοντικής απόφραξης,• απόδοση κωδικών σε υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκτιμήσεις οδοντιάτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ονοματολογία,• οι οδοντίατροι σύμβουλοι θα βοηθούν σταθερά το προσωπικό του Γραφείου Εκκαθάρισης να καθορίζει τον κώδικα που θα χρησιμοποιείται για τη χρέωση, με βάση ιδίως τη διατύπωση της νομοθεσίας και/ή την εθνική ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο τιμολόγιο (π.χ. ταξινόμηση χειρουργικών επεμβάσεων, κατάτμηση της θεραπείας).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 014-029451
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/01/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
PMO/2020/OP/0002
Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού και συμβούλου οδοντιάτρου στ...
Προκήρυξη διαγωνισμού