Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D3/2021-105-2 Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2021/OP/0002
ENER/D3/2021-105-2 Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιολόγηση της δεσμευθείσας ενεργού δόσης των εκτεθειμένων...
Περίπου 170 μέλη του προσωπικού από διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπόκεινται σε ατομική παρακολούθηση από την αναθέτουσα αρχή εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις και μέτρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η εξωτερική έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία κατά την εργασία, καθώς και για τις δόσεις που οφείλονται στην πιθανή πρόσληψη ραδιενεργών ουσιών. Η αναθέτουσα αρχή έχει καθιερώσει ένα σύστημα για τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναφορά των μεμονωμένων εκθέσεων σε ακτινοβολία. Η ατομική παρακολούθηση ακτινοβολίας περιλαμβάνει επίσης την ετήσια ανίχνευση πιθανής εσωτερικής έκθεσης λόγω πρόσληψης ραδιενεργών ουσιών με την μέτρηση ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος («συνήθης παρακολούθηση») καθώς και την ad-hoc ανίχνευση πιθανών προσλήψεων («ειδική» παρακολούθηση). Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αποτελούν οι μετρήσεις ακτινοβολίας in vivo με επακόλουθη αξιολόγηση των δόσεων που οφείλονται στην πρόσληψη ραδιενεργών ουσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
156,000.00 EUR
156,000.00 EUR
50410000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
50410000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/01/2021 00:00
05/03/2021 16:00
08/03/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 016-035197
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/01/2021 00:00