Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
COJ-PROC-20/022
Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων
Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου μπερλίνας ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον και/ή πολυμορφικών, για τις έδρες του Λουξεμβούργου και των Βρυξελλών, χωρίς δυνατότητα αγοράς.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
22300000.00 EUR
34110000
PA01
Σημεία αναφοράς
12/03/2021 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/04/2021 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Λουξεμβούργο
Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου σεντάν ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον και/ή πολυμορφικά, για την έδρα του Λουξεμβούργου.Πρόκειται για τη μίσθωση 155 περίπου οχημάτων τύπου σεντάν και 27 οχήματα επαγγελματικής χρήσης,στέισον βάγκον και/ή πολυμορφικά, κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης πλαισίου.
Παρτίδα 2
Βρυξέλλες
Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου σεντάν ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον και/ή πολυμορφικών, για την έδρα των Βρυξελλών.Πρόκειται για τη μίσθωση 155 περίπου οχημάτων τύπου σεντάν και 46 οχημάτων επαγγελματικής χρήσης,στέισον βάγκον και/ή πολυμορφικών, κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης πλαισίου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 050-122205
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2021 00:00