Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διασφάλιση ποιότητας στη ROM (παρακολούθηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα σχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EuropeAid/136866/DH/SER/TPS.
Διασφάλιση ποιότητας στη ROM (παρακολούθηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται...
Τεχνική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την επίβλεψη και επαλήθευση της ποιότητας των ανασκοπήσεων ROM που πραγματοποιούνται από αναδόχους ROM (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους όρους αναφοράς στον φάκελο εγγράφων του διαγωνισμού).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/09/2015 23:59
23/09/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 152-279493
Διορθωτικό
08/08/2015 00:00
2015/S 119-216346
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/06/2015 00:00