Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοικητική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της συνιστώσας 3 — Ανταπόκριση τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CEPOL/PR/OP/2021/001
Διοικητική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της συνιστώσας 3 — Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του...
Η ΕΑΑ επιδιώκει να υλοποιήσει τη συνιστώσα “Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης” του σχεδίου «Ενίσχυση της πληροφόρησης και της ανταπόκρισης της ποινικής δικαιοσύνης στην τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (CT INFLOW)» μέσω ενός εξειδικευμένου φορέα. Ο εξειδικευμένος φορέας θα πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη, αποδεδειγμένη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον τομέα της δικαιοσύνης σε τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται πρέπει να οδηγήσουν σε βελτιωμένα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης που θα μπορούν να συνεργάζονται σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την παροχή ασφάλειας στους πολίτες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1400000.00 EUR
1400000.00 EUR
80500000
HU
Additional CPV Supplementary CPV
79997000
73000000
79996000
79000000
79400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/03/2021 00:00
30/04/2021 10:30
03/05/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 052-129737
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/03/2021 00:00