Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκπαίδευση — Αποδεικτικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα των επιχειρήσεων σχετ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUOSHA/2021/OP/D/SE/0136
Εκπαίδευση — Αποδεικτικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα των επιχειρήσεων σχετικά με νέους και αναδυόμενους κινδύνους (ESENER -...
Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η παράδοση μιας έκθεσης σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης η οποία θα αναλύει σε βάθος τα ευρήματα των τριών κυμάτων της ESENER.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
60000.00 EUR
60000.00 EUR
73000000
ES21
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/01/2021 00:00
12/04/2021 13:00
14/04/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 020-043294
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/01/2021 00:00