Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση οργάνων ακτινομετρίας στο JRC στην Καρλσρούη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/01/2021
Ημερομηνία λήξης:
19/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2021/RP/0037
Συντήρηση οργάνων ακτινομετρίας στο JRC στην Καρλσρούη
Η σύμβαση περιλαμβάνει τη διενέργεια συντήρησης σε συσκευές μέτρησης ακτινοπροστασίας στον τομέα ασφάλειας (με την ονομασία επίσης «AGS») του τμήματος «Πυρηνικής Ασφάλειας» στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη, σύμφωνα με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του εν λόγω τμήματος.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
1200000.00 EUR
50411000
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
90721600
50411000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
29/01/2021 00:00
19/02/2021 00:00
22/02/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 020-043325
Προκαταρκτική προκήρυξη
29/01/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2021/RP/0037
Συντήρηση οργάνων ακτινομετρίας στο JRC στην Καρλσρούη
Προκήρυξη διαγωνισμού