Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για τον καθορισμό νέου πλαισίου για την παρακολούθηση των κανόνων της οδη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0052.
Μελέτη για τον καθορισμό νέου πλαισίου για την παρακολούθηση των κανόνων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι να προσδιορίσει κριτήρια (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων, της πολιτικής συνάφειας, των κινδύνων παραβάσεων κ.λπ.) με σκοπό την επιλογή των θεμάτων/κανόνων για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που θα απαιτούσαν παρακολούθηση βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η μελέτη θα παράσχει μια γενική εικόνα της παρακολούθησης που εκτελούν (ή όχι) οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και θα εξετάσει κατά πόσο οι εν λόγω ασκήσεις παρακολούθησης οδηγούν σε πρακτικές λήψης αποφάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
06/05/2015 16:00
19/05/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 221-401946 Διορθωτικό 14/11/2015 00:00
2015/S 064-111774 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/04/2015 00:00