Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECFIN/2021/OP/0001
Παροχή μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων με παγκόσμια κάλυψη, ειδικότερα των εθνικών λογαριασμών, των δημόσιων οικονομικών, των μακροοικονομικών προβλέψεων σχετικά με βασικούς δείκτες, της έρευνας επιχειρηματικού κλίματος, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, των στατιστικών του βιομηχανικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών, των άλλων κυκλικών δεικτών, των διεθνών συναλλαγών, των δημογραφικών στοιχείων, της αγοράς εργασίας, των μισθών και των τιμών, των νομισματικών και χρηματοοικονομικών δεικτών, των ενεργειακών στατιστικών, των εμπορευμάτων και αξιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2000000.00 EUR
2000000.00 EUR
72319000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79300000
48463000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2021 00:00
14/04/2021 16:00
15/04/2021 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 041-101579
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/03/2021 00:00