Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2014/041 - Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων για συστήματα και υπηρεσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2014/041.
DIGIT/R2/PO/2014/041 - Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων για συστήματα και υπηρεσίες υποδομής (OASIS II).
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, την εικονικοποίηση, τις υποδομές συστημάτων αποθήκευσης, εφεδρικών συστημάτων και αιθουσών υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, ο μελλοντικός ανάδοχος θα παράσχει επιχειρησιακές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης σχεδίου στους τομείς: Windows, Unix (περιλαμβανομένων των Linux), υποδομών εφεδρικών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης, εικονικοποίησης, κέντρου δεδομένων. Ο ανάδοχος θα παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με 3 βασικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών: 1) βασικές υπηρεσίες, 2) συμπληρωματικές υπηρεσίες και 3) υπηρεσίες ad hoc.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/06/2015 23:59
22/06/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 064-111775
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/04/2015 00:00