Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητα πτήσης για χειριστές αεροσκαφών A320
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2020.HVP.14
Δραστηριότητα πτήσης για χειριστές αεροσκαφών A320
Ο Οργανισμός αναζητά έναν κατάλληλο πάροχο (π.χ. αεροπορική εταιρεία, άλλο αερομεταφορέα) για πτητική δραστηριότητα για χειριστές αεροσκαφών του EASA. Οι χειριστές αεροσκαφών είναι κάτοχοι πτυχίου FCL ATP με έγκυρη ειδικότητα χειριστή IR ME MP και ισχύουσα ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους Α320.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400000.00 EUR
400000.00 EUR
80500000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
60400000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/02/2021 00:00
08/03/2021 15:00
09/03/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 023-054172
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/02/2021 00:00