Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων που πωλού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων που πωλούνται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και εκτός...
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με την ποιότητα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους υγρών καυσίμων που πωλούνται και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Οι εκπομπές από την καύση καυσίμων για τις μεταφορές συμβάλλουν στη ρύπανση του αέρα και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Οι εν λόγω επιπτώσεις προσδιορίστηκαν ποσοτικά στη θεματική στρατηγική για τη ρύπανση του αέρα, η οποία δημοσιεύτηκε το 2005 [COM(2005) 446], και στον οδικό χάρτη για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050 [COM(2011) 112]. Ο ρόλος των υγρών καυσίμων και η συμβολή τους στη ρύπανση του αέρα και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αναγνωριστεί στο κοινοτικό δίκαιο, το οποίο θέτει ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις και στόχους μείωσης για διάφορα καύσιμα πετρελαϊκής και βιολογικής προέλευσης.Υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο νομοθετικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων:1) η οδηγία 1998/70/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, διέπει την ποιότητα την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που πωλούνται στην ΕΕ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων ποιότητας καυσίμων που επηρεάζουν τις εκπομπές στον αέρα. Επιπλέον, η οδηγία ρυθμίζει την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής,2) η οδηγία 1999/32/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, διέπει την περιεκτικότητα σε θείο ορισμένων υγρών καυσίμων, όπως το βαρύ μαζούτ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και τα καύσιμα πλοίων όπως τα υπολείμματα μαζούτ και τα ναυτικά κλάσματα.Πέραν της υφιστάμενης νομοθεσίας, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που πωλούνται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ: 1) το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση και, εάν απαιτείται, να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας 98/70 σχετικά με τις επιπτώσεις της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα, 2) το Συμβούλιο...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 059-096663 Διορθωτικό 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/05/2012 00:00