Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ελκυστικότητα της EFSA ως χώρου εργασίας και την ανάπτυξη ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Μελέτη σχετικά με την ελκυστικότητα της EFSA ως χώρου εργασίας και την ανάπτυξη της στρατηγικής της EFSA για ενίσχυση της φήμης της...
Η EFSA στοχεύει στον εντοπισμό ενός έμπειρου εταίρου ικανού να βοηθήσει τον οργανισμό να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο οι υποψήφιοι από ορισμένα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση για κενές θέσεις εργασίας της EFSA (παρτίδα 1).Παροχή βοήθειας στην EFSA για τον προσδιορισμό ενός εταίρου ικανού να υποστηρίξει την ανάπτυξη της στρατηγικής της για ενίσχυση της φήμης της ως εργοδότη (παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μελέτη έρευνας για την ελκυστικότητα της EFSA ως χώρου εργασίας
Στόχος της ερευνητικής μελέτης είναι τόσο η αξιολόγηση της ελκυστικότητας του οργανισμού όσο και η κατανόηση των κινήτρων ή η παρεμπόδιση της ένταξης των επαγγελματιών της ΕΕ στην EFSA.Οι παράγοντες παροχής κινήτρων θα πρέπει να μετρώνται αντικειμενικά από τον ανάδοχο.Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την EFSA για την ενίσχυση των προσπαθειών της ενίσχυσης της φήμης της και των διαύλων επικοινωνίας της σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ.
Παρτίδα 2
Ανάπτυξη της στρατηγικής της EFSA για ενίσχυση της φήμης της ως εργοδότη
Με την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για ενίσχυση της φήμης της ως εργοδότη και την εισαγωγή νέων προγραμμάτων πρόσληψης, η EFSA επιθυμεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:• Αύξηση της προβολής της EFSA ως εργοδότη επιλογής.Μια ισχυρή φήμη ως εργοδότη θα βοηθήσει στη διατήρηση και την προώθηση της εικόνας της EFSA ως κατάλληλου χώρου εργασίας για μελλοντικούς υποψηφίους, καθώς και ως σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των τροφίμων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα βοηθήσει επίσης την EFSA να υποστηρίξει τα επιτεύγματα των υπαλλήλων της στον έξω κόσμο.Η EFSA θέλει να γίνει «ο κόμβος» για τους επαγγελματίες της ασφάλειας των τροφίμων, «ο τόπος στον οποίο οι επαγγελματίες θα ήθελαν να εργαστούν», σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.• Βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας των υπαλλήλων της EFSA.Η νέα στρατηγική ενίσχυση της φήμης της EFSA ως εργοδότη θα πρέπει να επικεντρωθεί στις στρατηγικές ενίσχυσης της φήμης της EFSA και διάδοσης της σε συγκεκριμένα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία για τον οργανισμό και σε εκείνα από τα οποία η EFSA προσελκύει επί του παρόντος πολύ λίγους υποψηφίους.• Βελτίωση της προβολής των διαφόρων προγραμμάτων προσλήψεων.Εκτός από την πρόσληψη μελών του προσωπικού που εργάζονται αποκλειστικά για την EFSA, ο οργανισμός προσφέρει επίσης προγράμματα πρόσληψης που επιτρέπουν σε νέους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες να ενταχθούν στην EFSA σε προσωρινή βάση, μερικές φορές επιπλέον της τρέχουσας απασχόλησής τους. Θα θέλαμε να τελειοποιήσουμε περαιτέρω αυτά τα διαφορετικά σχέδια και να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές που θα συμβάλουν στον στόχο των υποεκπροσωπούμενων εθνικοτήτων στην EFSA.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 024-057191
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/02/2021 00:00