Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση του εργαλείου για την ισότητα των φύλων στην ακαδημία και την έρευνα -...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIGE/2021/OPER/01
Ενημέρωση του εργαλείου για την ισότητα των φύλων στην ακαδημία και την έρευνα - Εργαλείο GEAR
Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων στον τομέα πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την έρευνα παρέχοντας στους φορείς χάραξης πολιτικής πορίσματα ερευνών και πρακτικά εργαλεία για την εφαρμογή πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων σε ερευνητικά ιδρύματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73000000
LT01
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/02/2021 00:00
26/03/2021 10:00
29/03/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 026-063031
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/02/2021 00:00