Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10634 - Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το Oracle Financials™
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 10634.
AO 10634 - Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το Oracle Financials™
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το Oracle Financials™.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/04/2015 00:00
27/05/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/06/2015 23:59
10/06/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 118-212402 Διορθωτικό 20/06/2015 00:00
2015/S 077-135336 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/04/2015 00:00