Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των μέσων ενημέρωσης της Λετονίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2021/76
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των μέσων ενημέρωσης της Λετονίας
Ο σκοπός είναι η παροχή μιας έγκαιρης, ενημερωμένης σύνοψης των καθημερινών πληροφοριών, με τη μορφή ανασκοπήσεων τύπου, σχετικά με τον τρόπο αναφοράς θεμάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα ενημέρωσης. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ Επικοινωνίας) επιζητεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή γνώση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του Κοινοβουλίου. Η ανάλυση των μέσων ενημέρωσης θα βοηθήσει, εντέλει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικοινωνήσει με καλύτερο τρόπο τις πολιτικές της ΕΕ στους πολίτες της ΕΕ και σε ειδικά κοινά στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζεται εν μέρει σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια.Η υπηρεσία θα παρασχεθεί από την εξωτερική ομάδα σχεδίου μέσω της γενικής πλατφόρμας παρακολούθησης και ανάλυσης των μέσων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εφεξής «EPMM») απευθείας στους αποδέκτες.Λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών παρέχεται στο παράρτημα I (Τεχνικές προδιαγραφές).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
92400000
LV
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στους όρους.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
15/06/2021 00:00
23/07/2021 17:00
27/07/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 114-298371
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/06/2021 00:00