Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντική επισήμανση για τις αερομεταφορές
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2021.HVP.02
Περιβαλλοντική επισήμανση για τις αερομεταφορές
Ο EASA έλαβε εντολή να αναπτύξει ένα σύστημα περιβαλλοντικής επισήμανσης για τις αερομεταφορές. Η παρούσα σύμβαση θα υποστηρίξει την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης του σχεδίου με έμφαση στη βελτίωση των υφιστάμενων μετρήσεων και την ανάπτυξη μιας προσέγγισης όσον αφορά τις αναλύσεις κύκλου ζωής για την υποστήριξη των σημάνσεων για αεροσκάφη, αεροπορικές εταιρείες, πτήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
840,000.00 EUR
840,000.00 EUR
73000000
DEA23
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/02/2021 00:00
25/03/2021 15:00
26/03/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 043-106307
Διορθωτικό
03/03/2021 00:00
2021/S 030-070881
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/02/2021 00:00