Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων στην ψηφιακή ενιαία αγορά: μελέτη σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0054.
Διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων στην ψηφιακή ενιαία αγορά: μελέτη σχετικά με τους περιορισμούς στον εντοπισμό...
1. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση των νομικών και μη νομικών φραγμών στις πρακτικές των κρατών μελών, οι οποίες εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς.2. Η μελέτη θα αναπτύξει μια μεθοδολογία, η οποία θα εξετάζει και θα χαρτογραφεί υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωση που ορίζονται σε διάφορα επίπεδα (ήτοι νομικές πράξεις που εκδίδονται σε διάφορα επίπεδα, κ.λπ.) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και στα 28 κράτη μέλη).3. Η μελέτη θα παρέχει ένα αναλυτικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τον ορισμό διαφόρων ειδών φραγμών της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων [Α. υποχρεώσεις συμμόρφωσης όπως Α.1 άμεσοι φραγμοί και Α.2 έμμεσοι φραγμοί και Β. απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με υποχρέωση συμμόρφωσης όπως προτιμήσεις χρήστη π.χ. συναισθήματα και φόβοι ως προς το υπολογιστικό νέφος (υιοθέτηση του νέφους)].4. Το αναλυτικό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνεται με παραδείγματα από κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να αναλύονται ανά i) διάφορους τομείς, προκειμένου να διαπιστωθεί πού εφαρμόζονται συχνά, και να ταξινομηθούν αντιστοίχως, ii) τύπους δεδομένων, iii) τον τύπο και το επίπεδο νομοθετικών εγγράφων στα οποία ορίζονται.5. Η μελέτη θα εξετάζει επίσης μια κοινή κατανόηση απαιτήσεων δεδομένων σε κράτη μέλη προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον τύπο δεδομένων αναφέρονται συνήθως αυτές οι απαιτήσεις, καθώς και να γίνουν κατανοητές οι απαιτούμενες διασφαλίσεις τους από νομική, τεχνολογική άποψη και από άποψη εφαρμογής.6. Η μελέτη θα αναλύει και θα παρέχει ποσοτικές εκτιμήσεις των φραγμών της υπολογιστικής νέφους που εντοπίζονται στα κράτη μέλη, όπως επίσημες απαιτήσεις (ήτοι περιορισμοί στον εντοπισμό δεδομένων) καθώς και του κόστους και της ωφέλειας που προέρχονται από τη μετάβαση από τυπικές σε λειτουργικές απαιτήσεις (ήτοι πρόσβαση σε δεδομένα για λόγους ελέγχων ή εφαρμογή επαρκών μέτρων ασφαλείας, κ.λπ.).7. Διατύπωση συστάσεων σχετικά με λειτουργικές απαιτήσεις (π.χ. μέτρα ασφάλειας), οι οποίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις επίσημες απαιτήσεις (όπως απαιτήσεις σχετικά με τον εντοπισμό δεδομένων) για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ροών δεδομένων.8. Η...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 105-189918 Διορθωτικό 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/05/2015 00:00