Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έδαφος και νερό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (δημοσιεύθηκε αρχικά στην προκατ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2012/0027
Έδαφος και νερό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (δημοσιεύθηκε αρχικά στην προκαταρκτική ανακοίνωση ΕΕ S 32-050777 της 16.2.2012 με τον...
Βασικός στόχος της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική μεταξύ εδάφους και νερού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κατακράτησης νερού από το έδαφος. Υπάρχει ανάγκη για λεπτομερή και συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τις συνέπειες που έχουν οι σύγχρονες αλλαγές στη χρήση της γης, και οι αυξανόμενες μεταβολές στις βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία επί της εν λόγω ζωτικής υδραυλικής ιδιότητας του εδάφους και επί των σχετικών συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, όπως η απορροή, η διήθηση και η κατείσδυση υδάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/06/2012 23:59
28/06/2012 00:00
05/07/2012 16:00
19/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 97-160673 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/05/2012 00:00