Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των ρουμανικών μέσων ενημέρωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2021/112
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των ρουμανικών μέσων ενημέρωσης
Καθημερινή παρακολούθηση του γραπτού τύπου, του επιγραμμικού τύπου και των οπτικοακουστικών μέσων και ανάλυση των μέσων ενημέρωσης σε τακτική βάση στη Ρουμανία για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα αγγλικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
92400000
RO
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/06/2021 00:00
26/07/2021 17:00
27/07/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 112-290566
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/06/2021 00:00