Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
2η έρευνα σχολείων: η ΤΠΕ στην εκπαίδευση - SMART 2014/0020.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0020.
2η έρευνα σχολείων: η ΤΠΕ στην εκπαίδευση - SMART 2014/0020.
Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η εκτίμηση της προόδου σχετικά με τη χρήση, καθώς και η αξιολόγηση του αντικτύπου της χρήσης της ΤΠΕ σε σχολεία για λόγους διδασκαλίας/μάθησης. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστεί και θα διεξαχθεί κατάλληλη(ες) έρευνα(ες) στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία και τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν σε μια έκθεση μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης ένα αναλυτικό σύνολο διαγραμμάτων και πινάκων δεδομένων. Θα περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση σε κάθε χώρα και καταρτιστεί με τη μορφή ενός συνόλου ατομικών προφίλ ανά χώρα. Επιπλέον πρέπει να πρέπει να πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις για τον καθορισμό του κόστους σχετικά με τον εξοπλισμό και τη σύνδεση όλων των αιθουσών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/12/2015 16:00
12/01/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 056-092683
Διορθωτικό
19/03/2016 00:00
2015/S 212-384023
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2015 00:00