Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The tender specifications have been revised. A new document has been uploaded on 24.4.2015 Annex 8 has been revised.
Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/004.
Μελέτη σχετικά με το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/07/2015 23:59
23/07/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 070-123764
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/04/2015 00:00