Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έκδοση του περιοδικού «EFSA Journal» και συναφείς υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/COMMS/2015/01.
Έκδοση του περιοδικού «EFSA Journal» και συναφείς υπηρεσίες.
Η EFSA απαιτεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία έκδοσης για το περιοδικό «EFSA Journal» η οποία θα περιλαμβάνει συντακτικό έργο καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση ενός επιγραμμικού περιοδικού με πλήρη ανοικτή πρόσβαση, περιλαμβανομένου του αρχείου προηγούμενων εκδόσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
29/05/2015 23:59
05/06/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 157-287582
Διορθωτικό
15/08/2015 00:00
2015/S 094-167840
Διορθωτικό
16/05/2015 00:00
2015/S 069-122689
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/04/2015 00:00