Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έξυπνη βιομηχανική απομακρυσμένη επικοινωνία: Εργασία εξ αποστάσεως στις μη ψηφι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CNECT/2021/OP/0011
Έξυπνη βιομηχανική απομακρυσμένη επικοινωνία: Εργασία εξ αποστάσεως στις μη ψηφιακές βιομηχανίες - Πιλοτικό σχέδιο - CNECT/2021/OP/0011
Η έξυπνη βιομηχανική απομακρυσμένη επικοινωνία είναι ένα πιλοτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των αναγκών ψηφιοποίησης επιλεγμένων βιομηχανικών οικοσυστημάτων στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας για να προωθήσει τα ευρήματα και την αναπτυγμένη εργαλειοθήκη στις ΜΜΕ των εν λόγω περιφερειών εντός των επιλεγμένων βιομηχανικών τομέων.Οι στόχοι είναι οι εξής:• χαρτογράφηση των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την ψηφιοποίηση / εργασία εξ αποστάσεως εντός (τουλάχιστον τριών) κρίσιμων βιομηχανικών οικοσυστημάτων της ΕΕ και εκτέλεση μελέτης αποκλίσεων για καθένα από αυτά. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε ΜΜΕ από περιφέρειες με χαμηλή ψηφιακή ένταση,• προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων για μια εργαλειοθήκη για ψηφιοποίηση / εργασία εξ αποστάσεως εντός των επιλεγμένων οικοσυστημάτων,• συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και πρόσφατα ανεπτυγμένων ψηφιακών εργαλείων που στοχεύουν στις εν λόγω βιομηχανίες. Το σχέδιο θα περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής και βιομηχανίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
550000.00 EUR
550000.00 EUR
73200000
BE10
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/10/2021 00:00
16/12/2021 16:00
17/12/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 210-548984
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/10/2021 00:00