Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη ενοποιημένης βάσης δεδομένων που θα καλύπτει τα πορίσματα της EFSA σχετ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRAS/2015/02.
Ανάπτυξη ενοποιημένης βάσης δεδομένων που θα καλύπτει τα πορίσματα της EFSA σχετικά με τις δραστικές ουσίες στα παρασιτοκτόνα.
Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη και ολοκλήρωση μιας βάσης δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που θα καλύπτει τα ουσιώδη πορίσματα/συμπεράσματα σχετικά με τις δραστικές ουσίες των παρασιτοκτόνων. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους σχετικούς μεταβολίτες και τις σχετικές προσμείξεις για κάθε δραστική ουσία. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστη, ώστε να δίδει τη δυνατότητα συμπερίληψης στην EFSA, μελλοντικά, επιπλέον τομέων και προσαρμογών στην επιστημονική και κανονιστική διαδικασία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/06/2015 23:59
06/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 069-122686
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/04/2015 00:00