Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Το έδαφος ως περιβαλλοντικός πόρος.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/07/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2011/0029
Το έδαφος ως περιβαλλοντικός πόρος.
Η μελέτη θα επιδιώξει την αξιολόγηση της τρέχουσας χρήσης γης, των λειτουργιών της και των δυνατοτήτων βελτίωσης που παρουσιάζει, καθώς και των κινδύνων που ανακύπτουν από το ενδεχόμενο αρνητικών συνεπειών στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής λόγω της υπερβολικής ζήτησης βιολογικής παραγωγής από τη γη και από τη χρήση γης, εντός του πλαισίου της κλιματικής αλλαγής. Η μελέτη θα επιδιώξει να προσδιορίσει κατά πόσο είναι δυνατή μία αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων γης, ήτοι με χρήση περισσότερων υπηρεσιών οικοσυστήματος χωρίς συνέπειες στην παραγωγικότητα, ή περισσότερων βιοτικών πόρων χωρίς συνέπειες στις υπηρεσίες οικοσυστήματος ή χωρίς πρόκληση άλλων μορφών περιβαλλοντικής καταστροφής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/05/2011 00:00
04/07/2011 00:00
04/07/2011 16:00
18/07/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 97-158340
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/05/2011 00:00