Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύστημα αρχειοθέτησης.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/EJ/03/PO.
Σύστημα αρχειοθέτησης.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017, η Eurojust θα μεταφερθεί σε νεόδμητες εγκαταστάσεις στο Statenkwartier, Χάγη, Κάτω Χώρες.Το νέο κτίριο θα διαθέτει ειδικό χώρο που προορίζεται για την αρχειοθέτηση.Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η αγορά των εξής:προσαρμοσμένη λύση για τα αρχεία της Eurojust,προληπτική και διορθωτική συντήρηση του εγκατεστημένου συστήματος,δυνατότητα πραγματοποίησης συμπληρωματικών αγορών και τροποποιήσεων, εάν προκύψει ανάγκη,απομάκρυνση και διάθεση της υφιστάμενης επίπλωσης αρχείου της Eurojust.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/05/2015 23:59
28/05/2015 00:00
03/06/2015 23:59
10/06/2015 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 134-246608 Διορθωτικό 15/07/2015 00:00
2015/S 081-142265 Διορθωτικό 25/04/2015 00:00
2015/S 077-135317 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/04/2015 00:00