Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης για τις εφαρμογές Java γι...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ACER/OP/GAS/01/2021
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης για τις εφαρμογές Java για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών...
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης για τις εφαρμογές της Java.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
930,000.00 EUR
930,000.00 EUR
72000000
SI041
Additional CPV Supplementary CPV
72267000
72212200
72262000
72261000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
02/04/2021 00:00
18/05/2021 16:00
20/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 065-161701
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2021 00:00