Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βία στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIGE/2021/OPER/02
Βία στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών
Ο γενικός στόχος της μελέτης είναι η συμβολή σε καλύτερα ενημερωμένες και τεκμηριωμένες πολιτικές και μέτρα για την αποτελεσματική δράση εναντίον της βίας στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη συλλογή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη βία στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
230000.00 EUR
230000.00 EUR
73000000
LT
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/03/2021 00:00
27/04/2021 10:00
28/04/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 054-134957
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/03/2021 00:00