Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη - Eμπειρική μελέτη τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη - Eμπειρική μελέτη της επιβαλλόμενης φορολογίας εταιρικού...
Ένα από τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι αυτό των ανεπαρκών ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα είδη εμπειρογνωμοσύνης για να λάβουν συμβουλές επί οικονομικών θεμάτων σχετιζόμενων, παραδείγματος χάρη, με μεθόδους χρηματοδότησης, φορολογικά ζητήματα και επιχειρηματικές δομές, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν τα καθαρά τους κέρδη, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 3 μείζονες δυσκολίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι οποίες είναι: η πρόσβαση σε κεφάλαια, το κόστος συμμόρφωσης προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και οι διοικητικές επιβαρύνσεις. Τα παραπάνω φέρνουν τις ΜΜΕ σε μειονεκτική θέση και μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξή τους. Ακόμη ένα πολύπλοκο θέμα που οι ΜΜΕ καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η φορολογία. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά ζητήματα ανατίθενται συχνά σε εξωτερικούς φοροτεχνικούς συμβούλους, διότι γενικά οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν δικούς τους εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα οι οποίοι θα ήταν σε θέση να βελτιστοποιήσουν την φορολογική τους αντιμετώπιση. Θεωρείται γενικά ότι οι ΜΜΕ καταβάλλουν αναλογικά υψηλότερους φόρους από ό,τι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους, δηλ. οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε πολλές χώρες οι ΜΜΕ απολαμβάνουν χαμηλότερα επίπεδα φορολόγησης λόγω ειδικών φορολογικών απαλλαγών, κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ. Ωστόσο, τα εν λόγω φορολογικά πλεονεκτήματα μπορούν στην πραγματικότητα να μεταβληθούν σε εμπόδια για τις ΜΜΕ, εμποδίζοντάς τις να αναπτυχθούν πέραν των ορίων έως τα οποία παρέχονται οι φορολογικές απαλλαγές. Είναι σημαντικό να μπορούν οι ΜΜΕ να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση, επειδή μια αδύναμη χρηματοοικονομική θέση αφενός καθιστά τις ΜΜΕ ευάλωτες σε περιόδους ύφεσης, και αφετέρου επιδεινώνει τα προβλήματα διαρθρωτικών αλλαγών, αναπροσανατολισμών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λήψης χρηματοδότησης. Ουσιαστικά, οι ΜΜΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε επίπεδο φορολογίας και χρηματοδότησης κ.λπ. σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λαμβανομένου υπόψη του αναπτυξιακού δυναμικού που αντιπροσωπεύουν οι ΜΜΕ στην οικονομία μας και...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 102-169282
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2012 00:00