Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (QMS) και συναφών διαδικασιών εφαρμογή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/12/2021
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (QMS) και συναφών διαδικασιών εφαρμογής για τις ναυτικές αρχές των χωρών του...
Η εν λόγω διαδικασία στοχεύει στην υπογραφή μιας σύμβασης-πλαισίου για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMSs) και συναφών διαδικασιών εφαρμογής για τις ναυτικές αρχές των δικαιούχων χωρών του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
79411000
PT170
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
25/03/2021 00:00
24/05/2021 16:00
26/05/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 059-148042
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/03/2021 00:00