Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The call for tenders has been cancelled. Please note Eurojust plans to launch a new call with updated requirements in the near future.
Τίτλος:
Υπηρεσίες παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/05/2021
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
2021/EJ/10/PO
Υπηρεσίες παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών (φωτογραφία, παραγωγή βίντεο, κινούμενα σχέδια και συναφείς υπηρεσίες) στην Eurojust.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
558,000.00 EUR
558,000.00 EUR
92100000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
92112000
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται στα έγγραφα διαγωνισμού [ανατρέξτε στο τμήμα I.3) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης].
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/03/2021 00:00
03/05/2021 16:00
04/05/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 056-140306
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2021 00:00