Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προσωρινών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/05/2021
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2021/03
Παροχή προσωρινών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή προσωρινών υπηρεσιών στην EFSA. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα είναι μια σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
14000000.00 EUR
14000000.00 EUR
79620000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/03/2021 00:00
25/05/2021 14:30
26/05/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 089-226850
Διορθωτικό
07/05/2021 00:00
2021/S 084-213109
Διορθωτικό
30/04/2021 00:00
2021/S 065-161709
Διορθωτικό
02/04/2021 00:00
2021/S 056-140308
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2021 00:00