Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη, παράδοση και αξιολόγηση ενός προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2021/02
Ανάπτυξη, παράδοση και αξιολόγηση ενός προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για τη κοινότητα διευθυντικών στελεχών της EFSA
Ο κύριος στόχος της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι η επιλογή ενός παρόχου για την ανάπτυξη, παράδοση και αξιολόγηση ενός προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για την κοινότητα διευθυντικών στελεχών της EFSA κατά τα προσεχή 4 έτη. Τμήματα του προγράμματος μπορούν, επίσης, να παρακολουθηθούν από προσωπικό σε θέσεις όπως διευθυντές προγραμμάτων, επικεφαλής επιστήμονες και Επιχειρηματικοί συνεργάτες Ανθρώπινου Δυναμικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2000000.00 EUR
2000000.00 EUR
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/03/2021 00:00
03/05/2021 14:30
04/05/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 056-140307
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2021 00:00