Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/856
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διεξάγονται στις...
Το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις νήσους της Μάλτας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,300,000.00 EUR
1,300,000.00 EUR
79952000
MT
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/04/2021 00:00
18/05/2021 16:00
19/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 065-161698
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2021 00:00