Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων με πούλμαν (εντός/εκτός Βελγίου)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/2021/OP/0026
Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων με πούλμαν (εντός/εκτός Βελγίου)
Μεταφορά ατόμων με λεωφορείο με οδηγό. Η σύμβαση χωρίζεται σε τρεις παρτίδες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
60172000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/07/2021 00:00
06/09/2021 15:00
07/09/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες μεταφοράς με πούλμαν στο Βέλγιο για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τους παιδικούς σταθμούς της Ευρωπαϊκής...
Βλέπε σημείο II.2.1).
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες μεταφοράς με πούλμαν με οδηγό εντός/εκτός Βελγίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συνδεόμενες οντότητες
Βλέπε σημείο II.2.1).
Παρτίδα 3
Υπηρεσία μεταφοράς με πούλμαν πολυτελείας για επισήμους (VIP) εντός/εκτός Βελγίου για το Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής...
Βλέπε σημείο II.2.1).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 131-344442
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/07/2021 00:00