Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συν...
Αναθέτουσα αρχή:
SESAR Joint Undertaking
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SJU/LC/0159-CFT
Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και...
Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, η κοινή επιχείρηση SESAR σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση(σεις) παροχής υπηρεσιών για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια:— Παρτίδα 1:Υπηρεσίες φύλαξης, παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας,— Παρτίδα 2:Φάση I: συνίσταται σε υπηρεσίες αναβάθμισης ή αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για διαλειτουργικότητα.Φάση II: συνίσταται σε υπηρεσίες παρακολούθησης των σημάτων/μηνυμάτων συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις μετά από σήματα συναγερμού, συντήρηση του συστήματος ασφαλείας και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
278,460.00 EUR
79710000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/03/2021 00:00
20/05/2021 12:00
25/05/2021 15:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες φύλαξης, παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της...
Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, η κοινή επιχείρηση SESAR σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση(σεις) παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ad-hoc παρέμβασης που επιβάλλονται από το κρατικό επίπεδο ασφαλείας.Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων...
Η σύμβαση διαιρείται σε 2 φάσεις:Φάση I: συνίσταται σε υπηρεσίες αναβάθμισης ή αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για διαλειτουργικότητα.Φάση II: συνίσταται σε υπηρεσίες παρακολούθησης των σημάτων/μηνυμάτων συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις μετά από σήματα συναγερμού, συντήρηση του συστήματος ασφαλείας και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 090-231905
Διορθωτικό
10/05/2021 00:00
2021/S 062-156110
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/03/2021 00:00