Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμφωνο για τις υπηρεσίες υποστήριξης δεξιοτήτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2021/OP/0007
Σύμφωνο για τις υπηρεσίες υποστήριξης δεξιοτήτων
VT/2021/014Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
75000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
75000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2021 00:00
28/09/2021 12:00
29/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 138-365949
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2021 00:00