Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Important: the submission deadline has been changed to 22/06/2015. A corrigendum will be published in the coming days. 06/05/2015: Section 3.3.1. 'Economic and financial capacity criteria and evidence' of the tender specifications has been slightly modified. Please refer to the new document for more details
Τίτλος:
Δυνατότητες για καινοτομία με γνώμονα τον σχεδιασμό σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/H2020/SME/2015/007.
Δυνατότητες για καινοτομία με γνώμονα τον σχεδιασμό σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
Γενικός στόχος της σύμβασης είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιάμεσων οργανισμών επιχειρηματικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη σε εκείνες τις ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τον σχεδιασμό ως στρατηγικό εργαλείο στην επιχείρησή τους. Ειδικός στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή ενός προγράμματος κατάρτισης προς τους ενδιάμεσους οργανισμούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η καινοτομία με γνώμονα τον σχεδιασμό στις υπηρεσίες που προσφέρουν προς ΜΜΕ. Επομένως πρόκειται για ένα είδος δράσης «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενασχόληση με χώρες και περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμη σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή καινοτομίας με γνώμονα τον σχεδιασμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/06/2015 23:59
30/06/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 094-167841
Διορθωτικό
16/05/2015 00:00
2015/S 084-148652
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2015 00:00