Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για μελέτη «MIL-UAS-Specific: Μεθοδολογία εκτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21.ISE.OP.377
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για μελέτη «MIL-UAS-Specific: Μεθοδολογία εκτίμησης ρίσκου αέρα - εδάφους για μη πιστοποιημένο...
Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης μελέτης «Ειδικά για στρατιωτικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα» (MIL-UAS-Specific - Military unmanned aircraft system Specific) είναι η διευκόλυνση των μη πιστοποιημένων λειτουργιών UAS στην ειδική κατηγορία επιχειρήσεων (που ονομάζεται «MIL-UAS-Specific») σε ξένα συμμετέχοντα κράτη μέλη και η υποστήριξη του EOA όσον αφορά τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (προσδιορισμός, μετριασμός και εργαλεία) όταν δεν υπάρχει εθνική μεθοδολογία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/04/2021 00:00
18/05/2021 17:00
19/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 068-174013
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2021 00:00