Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/187/PP/2012/FC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν όψει της συμμετοχής της στην Παγκόσμια Διάσκεψη...
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υποστήριξης σε τεχνικό και κανονιστικό επίπεδο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της συμμετοχής της στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών το 2015 (WRC-15) και για άλλες ραδιοφωνικές ρυθμιστικές δραστηριότητες. Η εν λόγω υποστήριξη σχετίζεται κυρίως με την επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, με την παρακολούθηση και την ενεργή συμμετοχή σε ρυθμιστικά θέματα των Δορυφορικών Συστημάτων Ραδιοπλοήγησης (RNSS) κατά τις συνεδριάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) καθώς και με την ειδική στήριξη για τις δραστηριότητες συντονισμού της ITU που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (EGNSS), με άλλα συστήματα RNSS και ραδιοεγκαταστάσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/07/2012 00:00
18/09/2012 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/09/2012 23:59
02/10/2012 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 142-236448 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/07/2012 00:00