Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιφερειακές περιβαλλοντικές στατιστικές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2015/021.
Περιφερειακές περιβαλλοντικές στατιστικές.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει το εξής:Υποστήριξη για τη συλλογή και την επικύρωση δεδομένων περιφερειακών περιβαλλοντικών στατιστικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/06/2015 00:00
24/08/2015 23:59
31/08/2015 16:30
10/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 118-212398
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2015 00:00