Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη στην επανεξέταση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2021/OP/0001
Τεχνική υποστήριξη στην επανεξέταση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές
Η επανεξέταση και ενδεχόμενη αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές είναι μία από τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.Η αναθεώρηση θα απαιτήσει δραστηριότητες διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η παρούσα σύμβαση θα παράσχει τεχνική βοήθεια για δημόσιες διαβουλεύσεις και διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων, θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες επικαιροποιημένες όσον αφορά την Ομάδα Ενημέρωσης της ΕΕ για τους Επικονιαστές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/04/2021 00:00
10/05/2021 16:00
12/05/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 065-161735
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2021 00:00