Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, επικοινωνίας μέσω κινητών και εξοπλισμού για την EA...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/843
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, επικοινωνίας μέσω κινητών και εξοπλισμού για την EASO στην Ισπανία
Η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη μιας ενιαίας σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, επικοινωνιών μέσω κινητού και υπηρεσιών εξοπλισμού για την EASO στην Ισπανία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
383,000.00 EUR
383,000.00 EUR
72400000
ES
Additional CPV Supplementary CPV
64212000
32250000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/04/2021 00:00
17/05/2021 15:00
18/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 072-182397
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/04/2021 00:00