Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προγράμματος κατάρτισης για τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/A/2015/016.
Παροχή προγράμματος κατάρτισης για τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Παροχή προγράμματος κατάρτισης για τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/06/2015 00:00
13/08/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/08/2015 16:30
03/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 121-219787 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2015 00:00