Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to issues with the electronic submission system we have extended the tender submission deadline to 28/10/2021 at 16:00 -- En raison de problèmes concernant le système de soumission électronique, nous avons prolongé la date limite de soumission des offres jusqu’au 28/10/2021 à 16:00
Τίτλος:
Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ανταλλακτικών
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2021/OP/0012
Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ανταλλακτικών
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ανταλλακτικών απαραίτητων για την αντικατάσταση των υφιστάμενων απινιδωτών στις Αντιπροσωπείες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1655000.00 EUR
1655000.00 EUR
33182100
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
33182100
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης που διατίθενται στη διεύθυνση η οποία παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/09/2021 00:00
28/10/2021 16:00
29/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 170-443317
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2021 00:00